Öpüşmek Ruh Eşinizi Bulmanızı Sağlıyor!

Öpücük nedir? Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaptığı bir çalışma öpüşmenin ilişkiden önce olası partneri tanımaya yardımcı olduğunu belirtti. Öyle ki öpüşmek partnerinizin etrafınızdan ayrılamamasına neden olabilir.

Oxford Deneysel Psikoloji Bölümü’nde araştırmalarını yürüten doktora öğrencisi Rafael Wlodarski şöyle söylüyor:

Kaynak için http://www.evrimagaci.org/fotograf/81/4373. teşekkürler.

“İnsanların cinsel ilişkisinde öpüşmek hemen hemen her toplum ve kültürde inanılmaz derecede yaygındır. Öpüşme, en yakın akrabalarımız olan şempanze ve bonobolarda da gözlenir ancak onlarınki daha az yoğundur ve daha az gerçekleşir. İşte burada insanların flört davranışları çok yaygın ve genel ancak benzersiz. Ve biz hala amacın ne olduğundan ve niçin bu kadar olabildiğine yaygın olduğundan tam olarak emin değiliz.”

opusmek-ruh-esi-ufkunu-katla4

Rafael Wlodarski ve Profesör Robin Dunbar internet üzerinden 900’den fazla yetişkinin katıldığı bir anket düzenlediler. Ankete katılanlar kısa ve uzun dönem ilişkilerde öpüşmenin önemi hakkındaki sorulara cevap verdiler. Rafael Wlodarski:

“Öpüşmenin cinsel ilişkide oynadığı rol hakkında üç ana teori var: Öpüşmek olası eşimizin genetik kalitesini belirlemeye yardımcı oluyor; uyarılmayı arttırıyor; ve ilişkinin beraber yürütülmesinde faydalı. Bu teorilerden hangisinin desteklendiğini dikkatli incelemelerden sonra görmek istiyoruz.”

Araştırmacılar iki sayfalık bulgularını biri Archives of Sexual Behavior ve diğeri Human Nature olmak üzere iki farklı dergiye sundu ve Springer tarafından yayınlandı. Araştırmalar Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council) tarafından finanse edilmişti.

Anket Sonuçlarına Göre;

Anket sonuçları genelde kadınların ilişkilerinde öpüşmeye erkeklere göre daha çok değer verdiğini gösterdi. Buna ek olarak, daha çekici olmaya önem verenlerin ve kısa dönem ya da rastgele ilişkileri tercih eden kadınlar ve erkeklerin öpüşmeye daha çok değer verdiği gözlendi.

Tüm memeliler gibi insanlarda da dişi, yavruya erkeğin yaptığından daha çok yatırım yapıyor, örneğin hamileliğin 9 ay sürmesi ya da yavrunun yıllarca emzirilmesi gibi. Önceki çalışmalar kadınların partner seçiminde başından beri daha seçici olduğunu göstermişti. Daha çekici ya da daha rahat seks partneri olan kadın ve erkeklerin olası eş seçiminde daha seçici olduğu tespit edildi. Öpüşmeye daha eğilimli olan bu grubun ankete verdiği cevapları gösteriyor ki, öpüşme potansiyel seks partnerini belirlemede yardımcı oluyor.

Bu öncelikle gösteriyor ki öpüşmek, tat ve koku ile potansiyel partnerin uyumluluk açısından biyolojik ip uçlarını toplamaya, genetik uygunluk ve genel sağlığın bilinç altında değerlendirmesine izin veriyor.

opusmek-ruh-esi-ufkunu-katla3

Profesör Robin Dunbar’a göre “İnsanlardaki eş seçimi ve flört karmaşıktır. İnsanların kendilerine ‘Ben bu ilişkiyi daha ileriye götürebilir miyim?’ diye değerlendirdikleri bir dizi dönem içerir. İlk çekim yüz, vücut ve sosyal ip uçları içerebilir. Bu değerlendirmeden sonra flörtleşme daha da ilerler ve öpüşme ardından gelir. Partner seçerken, bir ‘Jane Austen probleminin’ üstesinden gelmemiz gerekir. Mr. Darcy’yi ne kadar bekleyeceksin, sonsuza kadar bekleyemezsin ve onu bekleyen bir çok kadın olabilir? Bu noktada papaz ile uzlaşma yapmak zorunda mısın? Jane Austen’in fark ettiği şuydu: insanlar, ‘çiftleşme pazarının’ neresinde yer aldıklarını bilmekte çok iyiydiler ve taleplerini buna göre ayarlıyorlardı. Bu, size ne tür bir poker elinin dağıtıldığına bağlı. Eğer çok güçlü bir eliniz varsa, iş olası eşleri seçmeye geldiğinde çok daha talepkar ve seçici olabilirsiniz.”

Profesör Dunbar açıklamasında şöyle dedi: “Araştırmanın sonucunda bazı şeylerin açığa çıktığını görüyoruz, öpüşmek potansiyel partnerin değerlendirilmesinde rol oynuyor.

Geçmiş araştırmalar kadınların uzun süreli ilişkilerini güçlendirmeye büyük önem verdiğini göstermişti. Şimdiki çalışmalarda, araştırmacılar ilişkinin uzun ya da kısa dönem olmasına göre insanlar için öneminin değiştiğini keşfetti. Özellikle, öpüşmek uzun dönem ilişkide kadınlar için daha önemli, anlaşılan öpüşme duygusal yakınlık ve var olan çiftler arasındaki bağlılıkta önemli rol oynuyor.

Uyarılma yüksek düzeyde (özellkle seksten önce) öpüşmenin bir sonucu olsa da, araştırmacıların söylediğine göre bu romantik ilişkilerde niçin öpüştüğümüzün açıklayan itici neden gibi görünmüyor.

opusmek-ruh-esi-ufkunu-katla2

Diğer Bulgular:

* Anket katılımcıları kısa vadeli ilişkilerde öpüşmenin seks öncesinde en önemli, seks sırasında ve sonrasında daha az önemli olduğunu, diğer zamanlarda ise neredeyse önemsiz olduğunu söyledi. Kalıcı bir bağ oluşturmanın ve bu bağı korumanın önemli olduğu uzun dönem ilişkilerde ise öpüşmek seks öncesinde, seks sırasında ve seksle ilgili olmayan anlarda bile eşit öneme sahip.

lişkilerdeki öpüşme sıklığı ile ilişkinin kalitesi bağlantılıyken, bu durum daha sık seks için geçerli değil. Ancak, insanların öpüşmeleri ile seksten tatminleri ilişkilerinin kalitesiyle uyumlu.

* Araştırmacıların Human Nature dergisinde verdiği açıklamaya göre, kadınların romantik bir öpüşmeye yaklaşımları menstrüal döngülerinde nerde olduklarına ve ilişkilerinin durumuna bağlantılı. Kadınların öpüşmeye en çok ilişkinin ilk basamaklarında periyodlarının gebe kalmaya en uygun olduğu dönemde değer verirler. Önceki çalışmalar gösterdi ki menstrüal döngüye bağlantılı hormonal değişimler kadınların potansiyel eş seçimindeki tercihlerini değiştirebilir. Gebe kalma ihtimali en yüksek haldeyken, kadınalar potansiyel eşte genetik uygunluğun dışa vurumuna bakıyolarlar örneğin erkeksi yüz, yüzdeki simetri, sosyal baskınlık vb. Öyle ki araştırmacılara göre romantik bir öpüşme kadınların olası eşlerinde ki genetik kalitenin değerlendirilmesine yardımcı oluyor.

Çeviren: Nurgül Karyağış (Evrim Ağacı)

RelatedPost